Termodensymetr LPG

PRZENOŚNE URZĄDZENIE DO POMIARU PRĘŻNOŚCI PAR I GĘSTOŚCI LPG

termodensymetr

Urządzenie umożliwia pomiar prężności par oraz ciężaru cieczy jednym odczytem: temperatura-gęstość-ciśnienie. Pozwala to na określenie składu mieszaniny propan-butan.

Elementy składowe urządzenia:
- Cylinder odporny na ciśnienie, wykonany z przezroczystej żywicy 
- Płytka górna z manometrem i spustem
- Dolna płytka stanowiąca podstawę
- Areometr
- Elastyczny wąż gumowy
- Zaworek iglicowy 1 /4" PN 40
- Zawór bezpieczeństwa 18 bar
- Manometr inox D60 0-25bar

 

karta katalogowa pdf

 

 areometr  hose