Odparowywacze LPG wodne, elektryczne i zasilane parą wodną

Parowniki LPG stosowane są tam, gdzie naturalne odparowanie gazu jest niewystarczające dla zaspokojenia zapotrzebowania zgłaszanego przez odbiornik.

Zwiększoną ilość mieszaniny propan-butan w fazie gazowej uzyskuje się przez podgrzanie fazy ciekłej. Parowniki firmy COPRIM są wymiennikami ciepła, do których faza ciekła LPG wpływa grawitacyjnie ze zbiornika, a wypływa jako gaz. Ciepło potrzebne do podgrzania i odparowania gazu dostarczane jest przez czynnik pośredniczący ogrzewany grzałkami elektrycznymi (w przypadku parowników elektrycznych), przez przepływ gorącej wody z niezależnego układu (w przypadku parowników wodnych) lub poprzez cyrkulację pary wodnej (w przypadku parowników parowych).

Schemat instalacji z zastosowaniem parownika LPG typu feed-out

schem instpar

 Parowniki elektryczne COPRIM

parownikeexd elektryczny100 elektryczny150-200 Karty katalogowe:

Parownik 50kg/h
Parownik 100kg/h
Parownik 150kg/h
Parownik 200kg/h
Parownik 300kg/h
Parownik 400kg/h
Parownik 500kg/h

Elektrozawór EEXD

Parowniki wodne COPRIM

wodny300 wodny750 wodny500
Karty katalogowe:
 
 

Parowniki na parę wodną COPRIM

par par Wydajność kg/h
200
300
500
700
1000